Hledat:

Produkty a řešení

UPS AEG Protect 8.33 ( 8.31)

Zařízení Protect 8.3X od společnosti AEG je zdroj nepřerušeného napájení (UPS) s dvojí konverzí pro výkony 10 až 120 kVA, s třífázovým vstupem a tří (nebo jedno) fázovým výstupem. Zařízení bylo vyvinuto především pro provoz v náročných průmyslových podmínkách jako jsou energetika, těžba a transport surovin, chemický a hutní průmysl, popř. objekty dopravní infrastruktury. Protect 8.3X využívá plně digitální řízení (nepoužívají se potenciometry), všechny parametry jsou programově nastavitelné a tím je zaručena rychlá dynamická odezva. Vše lze sledovat na grafickém displeji ovládací jednotky komunikující v českém jazyce. Zařízení je schopno komunikovat s řídicími počítači a systémy po sběrnicích Modbus nebo Profibus. Dostupné je i dálkové monitorování stavu zařízení, včetně ovládání. Systém inteligentní správy baterií, obsahující testovací a stavovou diagnostiku, zajišťuje spolupráci se standardními otevřenými (VLA) i ventilem řízenými (VRLA) olověnými bateriemi, Ni-Cd bateriemi i s dieselovými agregáty. Systém správy baterií napomáhá i prodloužení jejich životnosti a úspoře provozních nákladů. Unikátní koncepce zařízení Protect 8.31 umožňuje rozšířit kapacitu a zvětšit výkon paralelním zapojením až osmi jednotek. Paralelně zapojené jednotky mohou být provozovány s jedinou centrální baterií. Řídicí systém obsahuje tři nezávislé mikroprocesory, které hlídají a řídí usměrňovač, střídač i statickou přepínací jednotku (by-pass). Tím zajišťuje vnitřní redundanci celého zařízení.
Jde o robustní zařízení, které se vyznačuje velkou odolností. Zajímavostí je to, že v okamžiku vzniku přetížení funguje UPS dále bez přerušení. Tato zvýšená odolnost je doplněna i tím, že UPS svým provozem negativně neovlivňuje okolní řídicí systémy, a další elektroniku.

Modulární usměrňovače AEG Protect MIP  vstup 230/400VAC, výstup 24-220VDC, až 9 modulů PM s výkonem 2kW

Nová generace generaci spínaných zdrojů napájení SMPS (Switch Mode Power Supply) pod názvem Protect MIP představuje modulární redundantní výkonově variabilní spínané usměrňovače pokrývající všechny požadované napěťové hladiny 24, 48, 110 a 220 VDC. Pro svou odolnost a robustnost jsou vhodné především pro použití v průmyslu, energetice a petrochemii.
Společnost AEG Power Solutions využila u spínaných modulárních usměrňovačů MIP standardy a zkušenosti vyplývající z tradice vývoje vlastních technologií tyristorových přístrojů pro průmyslovou sféru, petrochemii, energetiku a dopravu a v roce 2010 uvedla na trh spínané usměrňovače MIP (Modular Industrial Power,modulární průmyslový zdroj napájení), a to nejprve pro napěťovou hladinu 24 a 48 VDC a poté na základě poptávky českých, slovenských a německých zákazníků – také pro 110 a 220 V DC.
Spínané modulární usměrňovače Protect MIP představují novou cestu k dosažení spolehlivé a cenově výhodné jistoty napájení pro celý průmyslový trh, včetně petrochemie, energetiky a další infrastruktury. Modulární a výkonově variabilní provedení těchto spínaných zdrojů umožňuje výměnu modulu usměrňovače za provozu a zaručuje tak velmi krátkou střední dobu opravy (MTTR – Mean Time To Repair), jakožto i snížení servisních nákladů při zachování možnosti výměny či budoucího rozšíření zařízení.
Protect MIP je modulární spínaný usměrňovač, který převádí vstupní střídavé napětí na řízené výstupní stejnosměrné napětí. Stejnosměrné zdroje MIP se používají pro nabíjení baterií nebo pro přímé napájení stejnosměrných elektrických zařízení. Je zde použita technologicky vyspělá elektronika a elektrické oddělení je řešeno vysokofrekvenčním transformátorem a filtrem.
Protect MIP je odolný a robustní spínaný napájecí zdroj, který je vhodný k nabíjení mnoha typů baterií od větraných olověných akumulátorů přes ventilem řízené - olověné (VRLA – Valve Regulated Lead Acid) až po např. nikl-kadmiové akumulátory. Lze ho však také použít jako samostatný zdroj pro přímé napájení stejnosměrných elektrických zařízení. Tento stejnosměrný systém je nabízen v konfiguraci s jedním, třemi nebo devíti modulárními usměrňovači ve skříni určené k montáži na stěnu nebo na podlahu.
Společným typickým znakem spínaných usměrňovačů Protect MIP je vysoká úroveň standardizace použitých technologií. Univerzálnost tohoto systému přináší obrovské výhody např. z hlediska globálního servisu a znamená velké zjednodušení v podobě jednotné součástkové základny a dostupnosti pro zákazníky po celém světě.

Hlavní výhody modulárních usměrňovačů:
• velká výkonnost a účinnost
• vysoká úroveň ochrany zařízení a lidí díky odolné a robustní konstrukci určené pro použití v průmyslových oblastech,
• velký komfort obsluhy a údržby vzhledem k jednoduché konstrukci a snadnému přístupu zpředu,
• vysoká úroveň standardizace, a tím i zjednodušený poprodejní servis
• flexibilní řízení pomocí univerzálních komunikačních karet,
• jednotná zobrazovací jednotka s menu v češtině,
• možnost rozšíření až na devět usměrňovacích modulů,
• velká variabilita použitelnosti s n+1 vnitřní redundancí,
• možnost umístění baterie do společné skříně,
• žádné zpětné působení na síť (sinusový vstupní proud, kompenzace účiníku na hodnotu 1),
• velká disponibilita energie na základě inteligentního řízení baterie,
• velmi jednoduchý systém, snadný servis a rychlé řešení eventuálních problémů výměnou modulů,
• optimalizace nákladů díky kompaktnímu designu a malé hmotnosti,
• vynikající poměr ceny a výkonu aj.
 

Nová technika spínaných usměrňovačů je založena na 2kW modulech pro všechny napěťové hladiny, univerzální řídicí jednotce a univerzálním sortimentu doplňků. Kompletní systémy jsou vyráběny v továrnách AEG ve Francii a v Německu. České zastoupení AEG Power Solutions využívá ke kompletování těchto systémů v Česku také osvědčené české partnery. Tyto kompletace jsou realizovány jak podle firemního designu, tak i podle individuálních požadavků zákazníka.
Tento propracovaný systém je zvlášť výhodný pro projektanty, a to jak z hlediska univerzálnosti (vysoký standard konfigurace – univerzální řídicí jednotka, monitoring zemního spojení, programovatelná karta s osmi relé aj.), tak i z hlediska dodání všech potřebných informací (od průřezů vodičů, přes dimenzování jističů až po výběr a dimenzování akumulátorů). Významnou výhodou z pohledu ceny a požadavků na místo je možnost umístění baterie do skříně usměrňovače. Podle technické specifikace se mění pouze typy použitých modulů, přičemž systémy jsou jedno-, tří- a devíti-modulové.
 

NOVINKY | všechny novinky

AEG dodalo 1MW Energy storage pro ENERGON Advanced Energetics, s.r.o.

 AEG Power Solutions dodalo společnosti ENERGON Advanced Energetics, s r.o. v srpnu letošního roku technologie pro projekt 1MW energy storage... Více informací

AEG dodalo 20MW Energy storage v Brémách

  AEG Power Solutions dodalo začátkem roku 2018 technologie pro projekt energy storage investora swb Erzeugung AG & Co. KG... Více informací

AEG BESS-Energy storage pro ON i OFF grid

  AEG Power Solutions vyvinulo a dodává technologii BESS (Battery Energy Storage System) založenou na obousměrném usměrňovači / střídači AEG Protect... Více informací