Hledat:

AEG Power Solutions poskytuje svoje řešení pro všechna průmyslová odvětví. Hlavní působnost je v oblasti energetiky, petrochemie a průmyslu. Nabízíme také řešení záložního napájení pro komerční aplikace a DATA/IT

Systémová řešení - Systémová řešení s kombinací technologií přinášejí našim zákazníkům nejlepší zhodnocení investic. Výpadek proudu může mít devastující dopad na počítače, komunikace, data a způsobuje nákladné prostoje. Více než šedesátiletá zkušenost v dodávání energie v široké škále zakázek, vytvořila z AEG Power Solutions vedoucí společnost pro spolehlivé energetické řešení a systémy.


Ukládání elektrické energie a obnovitelné zdroje jsou pro AEG Power Solutions oborem kde je, díky svým zkušenostem i z jiných odvětví energetiky, průkopníkem a lídrem.


Data&IT - Záložní zdroje pro IT a datová centra jsou klíčová pro jakoukoliv oblast průmyslu i obchodu. Je nezbytné zajistit nepřerušitelné napájení těchto systémů. Jakýkoliv výpadek proudu může mít ničivý důsledek na vaše servery, páteřní sítě, komunikace, data a tím Vám způsobit prostoje a škody.
Doprava - Záložní zdroje pro oblast dopravy se využívají v letecké, vlakové, silniční, námořní. Mezi hlavní využití záložních zdrojů patří zpracování dat, navigační zařízení, nouzové osvětlení, nouzové odstavení, rádio a telekomunikace, signalizace a další.


Výroba energie - Výrobu energie jak v konvenčních elektrárnách tak i v atomových elektrárnách je nutné robustně zabezpečit. Tato oblast je pro AEG Power Solutions dominantní. Je nezpochybnitelným lídrem v tomto oboru a udává i nejnovější trendy. Záložní zdroje certifikované i pro atomové elektrárny jsou u AEG Power Solutions samozřejmostí.


Ropa,plyn a petrochemie - Ropa, plyn a petrochemie jsou oblasti, které celosvětově zabezpečujeme našimi záložními zdroji napětí a ostatními zařízeními. Jak výrobu tak i distribuci.
 

NOVINKY | všechny novinky

AEG dodalo 1MW Energy storage pro ENERGON Advanced Energetics, s.r.o.

 AEG Power Solutions dodalo společnosti ENERGON Advanced Energetics, s r.o. v srpnu letošního roku technologie pro projekt 1MW energy storage... Více informací

AEG dodalo 20MW Energy storage v Brémách

  AEG Power Solutions dodalo začátkem roku 2018 technologie pro projekt energy storage investora swb Erzeugung AG & Co. KG... Více informací

AEG BESS-Energy storage pro ON i OFF grid

  AEG Power Solutions vyvinulo a dodává technologii BESS (Battery Energy Storage System) založenou na obousměrném usměrňovači / střídači AEG Protect... Více informací