Hledat:

NOVINKY | všechny novinky

AEG dodalo 1MW Energy storage pro ENERGON Advanced Energetics, s.r.o.

 AEG Power Solutions dodalo společnosti ENERGON Advanced Energetics, s r.o. v srpnu letošního roku technologie pro projekt 1MW energy storage... Více informací

AEG dodalo 20MW Energy storage v Brémách

  AEG Power Solutions dodalo začátkem roku 2018 technologie pro projekt energy storage investora swb Erzeugung AG & Co. KG... Více informací

AEG BESS-Energy storage pro ON i OFF grid

  AEG Power Solutions vyvinulo a dodává technologii BESS (Battery Energy Storage System) založenou na obousměrném usměrňovači / střídači AEG Protect... Více informací

UPS

UPS je zkratka pocházející z anglického „Uninterruptible Power Supply“ a znamená zdroj nepřerušitelného napájení elektrickou energií. Pokud dojde k výpadku dodávky elektrické energie, zdroj nepřerušeného napájení – UPS dodá potřebnou energii pro provoz připojených zařízení (např. počítačů, průmyslových zařízení, řídících center, atd.). Průmyslové UPS od AEG Power Solutions v České republice nacházejí uplatnění především v náročných energetických provozech, například ve fosilních i jaderných elektrárnách, rozvodnách přenosové soustavy, průmyslu a petrochemii. V poslední době byly UPS od AEG Power Solutions instalovány v rozvodnách Kletné a Horní Životice společnosti ČEPS, které zásobují elektrickou energií severní Moravu.

UPS v podání AEG Power Solutions

Návrh, výroba, dodávka a servis UPS jsou páteří technologií a služeb nabízených AEG Power Solutions. Zdroje nepřerušeného napájení UPS spojují v pojetí AEG Power Solutions robustní technologie s velmi vysokou MTBF (bezporuchovostí) a snadnou údržbou. Vysokého MTBF je dosaženo používáním vysoce kvalitních komponentů a komplexním před i poprodejním servisem. Společnost AEG Power Solutions, která dodává kompletní portfolio záložních systémů zahrnující střídače, usměrňovače a UPS si je vědoma možných fatálních ekonomických i bezpečnostních následků plynoucích z případného výpadku napájených zařízení. Proto je více jak 90% technologií záložního napájení AEG instalovaných v průmyslových provozech pod neustálým dohledem díky smlouvám uzavřeným se Servisním oddělením AEG Česká republika. V servisní smlouvě garantuje AEG uživateli: hotline 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, každoroční preventivní prohlídky, reakční dobu a celkovou údržbu dodaných zařízení (UPS, usměrňovačů i střídačů).

Průmyslové UPS Protect 8.33 (3f vstup/výstup ) a Protect 8.31 (3f vstup/1 f výstup ) 10-120kVA.
Průmyslové UPS Protect 4.33 (3f vstup/výstup ) 160-500kVA.
UPS Protect Blue 250-4000kVA pro datová centra s online účinností 96%.
Modulární UPS Protect 3.M pro středně velká datová centra.
Modelová řada UPS FluxPower pro komerční a IT využití s IGBT usměrňovačem na vstupu.
Kompaktní UPS 600W-20kVA nacházejí využití u široké veřejnosti a slouží pro ochranu dat osobních počítačů a dalších spotřebičů při výpadku napájecí sítě.

Tato variabilita dodávaných UPS jasně dokazuje šíři záběru AEG Power Solutions. 

UPS a tři systémy zabezpečení ( topologie )

V normě EN 62040-3 jsou záložní zdroje UPS rozděleny do 3 kategorií:
 • VFD = voltage and frequency dependent (napěťově závislé zdroje), typ OFF-LINE
Záložní zdroje typu VFD jsou určeny jako náhradní zdroje elektrické energie u těch zařízení, které jsou schopny překlenout bez obtíží výpadek napětí v délce trvání do 8 ms. V bezporuchovém stavu (síťový režim) je sice spotřebič napájen přes UPS, ale prakticky přímo ze sítě (střídač je vyřazen). Parametry sítě jsou upravovány pasivními filtry. Jednoduché filtry však neodstraní veškeré anomálie v rozvodné síti. V případě výpadku elektrické energie (bateriový režim) dojde k přepnutí pomocí relé na střídač napájený z akumulátorů.
 • VI = voltage independent (napěťově nezávislé zdroje), typ LINE INTERACTIVE
Záložní zdroje technologie VI (line-interactive) skýtají, oproti záložním zdrojům VFD (off-line), uživateli výhodu nižšího opotřebení akumulátoru v důsledku použití regulačního transformátoru, který je schopen vyrovnat krátkodobé anomálie (přepětí, podpětí, rázy v síti) a zabraňuje tak nadměrnému zatěžování akumulátoru. I u této technologie záložních zdrojů však dochází ke krátkodobému přerušení napájení (zhruba do 5ms) při přepínání na akumulátory. V režimu bez přítomnosti napájení (bateriový režim) je během několika ms elektrická energie dodávána střídačem z akumulátorů. Nejdokonalejší UPS tohoto typu mají plynulé řízení výstupního napětí a bezspínačový přechod mezi síťovým a bateriovým režimem (Delta konverze).
 • VFI = voltage and frequency independent (napěťově nezávislé zdroje), typ ON LINE
UPS VFI zajišťuje napěťovou a frekvenční nezávislost ve všech režimech (síťový i bateriový). Tyto UPS pracují na principu dvojité konverze, kdy se vstupní síťové napětí nejprve usměrní řízeným usměrňovačem (~ / =) a následně se rozstřídá střídačem (= / ~) na výstupní sinusové napětí o přesném kmitočtu 50 Hz. Střídač je tedy trvale v provozu. Tento princip zabezpečí dobrou stabilitu výstupního napětí i při změnách vstupního napětí nebo zatížení a filtraci poruch přicházejících po síti jako jsou pulzní přepětí, vysokofrekvenční rušení, neharmonické zkreslení apod. Z důvodu potlačení rušení je vstup i výstup zdroje vybaven filtry.

AEG Power Solutions dodává kompletní portfolio systémů UPS, lišících se úrovní zabezpečení dodávky elektrické energie.

V systému UPS VFI (ON LINE)
je napájení zátěže zajištěné měničem nezávisle na stavu připojeného síťového napětí či kolísání frekvence. Tyto UPS systémy
poskytují nejlepší zabezpečení pro kriticky náročné aplikace v energetice, petrochemickém průmyslu, kritických datových IT aplikací a jiných klíčových odvětvích. Toto řešení je ale cenově nejnáročnější.

V systému UPS VI (LINE INTERACTIVE) je napájení zátěže nezávislé na vstupním síťovém napětí, nicméně výstup mohou ovlivnit změny frekvence napájecí sítě. Tyto UPS systémy poskytují střední zabezpečení a uplatní se u aplikací, jako jsou datová střediska, IT technologie atd. Toto řešení poskytuje solidní zabezpečení za velmi příznivou cenu.

V systému UPS VFD (OFF-LINE) je napájení zátěže závislé na vstupním síťovém napětí a síťové frekvenci. Tyto UPS systémy poskytují nízké zabezpečení a
uplatní se u individuálních aplikací, jako jsou kanceláře, domácí počítače atd. Toto řešení je nejlevnější.

Jak vybírat UPS?

Výběr UPS lze omezit výhradně na kalkulaci případných škod vzniklých ztrátou dat nebo přerušením provozu. Kalkulace možné úrovně škod se provádí rizikovou analýzou. Aspekty, na které bereme ohled při pořizování běžných výrobků, jako jsou pořizovací náklady a provozní náklady, bychom měli stavět až za rizikovou analýzu, ne-li nebrat je vůbec v úvahu. Spolehlivé zamezení škodám by mělo být rozhodujícím kritériem pro výběr UPS. Z tohoto důvodu se pro náročné aplikace používají UPS systému VFI typu ON-LINE i když jsou cenově nejdražší.


 

 

 

Střídače

Střídače (neboli měniče či invertory) jsou elektrická zařízení, převádějící stejnosměrné napětí (DC) na střídavé napětí (AC), pomocí řízených polovodičových
prvků. Střídač lze jednoduše označit jako měnič DC/AC. Společnost AEG Power Solutions patří mezi absolutní špičku dodavatelů zařízení pro klasické a jaderné elektrárny a dnes je tato společnost z globálního hlediska na vrcholu pyramidy výrobců dodávajících zařízení pro obnovitelné solární zdroje.Nejlepším příkladem pro toto tvrzení jsou solární střídače nové řady pro rok 2014.Firma AEG vyvíjí střídače, usměrňovače a UPS již 60 let a zkušenosti z tohoto vývoje se uplatnily i při vývoji nových solárních střídačů, perfektních co do formy i funkce, jak výrobky AEG kdysi nazval „otec“ průmyslového designu Peter Behrens, který ve společnosti pracoval od roku 1907.

Průmyslové střídače 

Protect 8.INV, je průmyslový střídač dle normy IEC 62040-3, extrémně elektricky i mechanicky odolný. Řada Protect 8.INV je navržena pro použití v drsných průmyslových prostředích a splňuje nejnáročnější požadavky na uživatelské přizpůsobení produktu. Mikroprocesorový řídící a kontrolní systém zajišťuje spolehlivý provoz záložního zdroje napájení. Vysoká úroveň ochrany pro uživatele a připojená zařízení (vysoká odolnost proti krátkodobému přetížení, vysoká úroveň zkratové odolnosti). Vynikající dynamická odezva a schopnost pracovat s velkými cyklickými zátěžemi. Pomocí průmyslových střídačů AEG lze vytvořit paralelně redundantní systém s až 8 jednotkami.

Průmyslové střídače - Modulární střídače Protect MIP inv

Střídače Protect MIP inv představují spolehlivé a flexibilní řešení pro aplikace na průmyslovém trhu. Kompaktní design s volitelným vstupním stejnosměrným napětím 24-220VDC a 1 fázovým 230VAC výstupem každého 2,5kVA modulu umožňuje snadné sestavení systému podle požadavků zákazníka. Systém AEG Protect MIP inv umožňuje snadné rozšíření o další výkonové moduly. Pro paralelní nebo redundantní sestavu lze použít celkem až 4 moduly (každý s interním SBS) v jednom subracku, v jedné samostatné skříni/ systému mohou být instalované až 3 subracky.


Solární střídače - základní informace

 

Trendy ve výrobě elektrické energie směřují k využívání obnovitelných zdrojů, především solární a větrné energie. Úspěšné využívání solární energie je podmíněno použitím střídačů, především speciálních solárních střídačů pro fotovoltaické elektrárny. Solární střídače používané v solárních elektrárnách, musí splňovat požadavky evropské normy ČSN EN 50530 s názvem „Celková účinnost fotovoltaických invertorů spojených s elektrorozvodnou sítí“. Vysoká účinnost těchto solárních střídačů, kolem 99%, vytváří podmínky pro velmi rychlou návratnost vynaložených prostředků, což dokládají výzkumy nezávislých institucí.


Solární střídač Protect PV.250 - 880

Solární střídače Protect PV.250 -880 jsou centrální střídače využívané v solárních elektrárnách s fotovoltaickými panely umístěnými na střechách budov nebo na zemi. Centrální střídače AEG Protect PV o výkonu 250, až 880kVA byly vyvinuty s cílem dosáhnout co nejvyšší možné účinnosti převodu energie ze solárních panelů do rozvodné sítě, dosažená účinnost je 98,7 %, což pomáhá k rychlé návratnosti vložených investic. Střídač lze připojit jak do sítí nn (400 V), tak do sítí vn (22 kV, 35 kV), přičemž sledování výkonového maxima umožňuje rychlou odezvu na dynamické změny při jasném i oblačném počasí se spolehlivou detekcí (ne)činnosti během dne i noci. Střídače Protect PV se většinou dodávají v kontejnerovém nebo venkovním provedení s výstupním výkonem až 1,6MVA „na klíč“, což umožňuje okamžité připojení do rozvodné sítě. Solární střídače, řetězce solárních panelů a další komponenty fotovoltaické elektrárny lze efektivně kontrolovat pomocí nejmodernějšího softwaru PV.GuarD. Stav solárních střídačů lze v rámci PV.GuarD monitorovat na interaktivní mapě celé fotovoltaické elektrárny.

 

 

Usměrňovače

Usměrňovače jsou elektrická zařízení, která přeměňují střídavý elektrický proud (AC) stejnosměrný elektrický proud (DC). Usměrňovače mohou mít mnoho různých použití a společnost AEG Power Solutions usměrňovače nejvíce používá jako zdroje pro nabíjení baterií stejnosměrných systémů. Příkladem může být Jaderná elektrárna Temelín, kde jsou použity usměrňovače a střídače od AEG Power Solutions v jaderné i nejaderné části elektrárny. Usměrňovače od AEG Power Solutions můžeme také nalézt, i když v menším provedení, téměř u všech druhů domácí spotřební elektroniky.

Usměrňovače – Tyristorový usměrňovač Protect RCS

Usměrňovač Protect RCS se vyrábí s jednofázovým i třífázovým vstupem. Protect RCS je poslední generace robustního usměrňovače, která je aplikovatelná v mnoha různých průmyslových odvětvích, ať už je to těžba ropy a zemního plynu, výroba a rozvod elektrické energie, doprava ale i například odsolování mořské vody. Ve všech těchto aplikacích je usměrňovač Protect RSC vysoce spolehlivým zdrojem jak pro nabíjení baterií, tak pro napájení stejnosměrných zátěží 24-220VDC.

Usměrňovače – Modulární usměrňovač Protect MIP Standalone

Usměrňovače Protect MIP Standalone představují spolehlivá a cenově výhodná řešení pro všechny aplikace na průmyslovém trhu, počínaje těžbou a zpracováním ropy a zemního plynu, výrobou energie a konče dopravou. Kompaktní design usměrňovače nebrání budoucímu rozšiřování, typ Standalone umožňuje konfiguraci devíti usměrňovačů (modulů 24-220VDC) umístěných v jedné samostatné skříni. Usměrňovač je vhodný pro nabíjení mnoha typů baterií a může samozřejmě posloužit i jako přímý zdroj energie bez baterií.

Usměrňovače – Modulární usměrňovač Protect MIP Rackmount

Usměrňovač Protect MIP Rackmount spolu s vestavěnou baterií poskytuje zabezpečené stejnosměrné nepřerušené napájení. Usměrňovače Protect MIP Rackmount mají kompaktní devatenáctipalcový design, jsou snadno ovládatelné s jednoduchým přístupem a snadným ovládáním pomocí LCD displeje. Usměrňovač je vybaven funkcemi, které umožňují dálkové ovládání.

Usměrňovače – Modulární vysokoproudé usměrňovače Thyrobox pro speciální průmyslové procesy

S výstupním napětím 10-500VDC a celkovým proudem až 30 000A jsou využívané především pro aplikace povrchové úpravy, elektrolýzu, úpravu vody, polysilicon ( Coating , Electrolysis, Electroplating, Ballast Water Treatment , Sapphire Crystal Growing, Polysilicon production). Díky využití technologie 12 pulsních modulů (B12 IGBT chopper technology) je dosaženo sinusového odběru a vysokého Power factoru na vstupu a tím i minimálního dopadu na napájecí síť při nejvyšší kvalitě výstupního napájení.

Usměrňovače – Autonomní moduly usměrňovačů řady AC/DC a DC/DC konvertorů s pasivním nebo aktivním chlazením

Moduly jsou vhodné pro snadnou montáž do existujících rozvaděčů. Průmyslové provedení s 1 nebo 3 fázovým vstupem a 24-220VDC výstupem. Velmi vysoká odolnost a životnost v průmyslovém prostředí.

Usměrňovače – reference

Usměrňovače a záložní systémy od AEG Power Solutions v České republice nacházejí uplatnění v energetických provozech, jako jsou elektrárny, rozvodny přenosové soustavy, případně rafinérské a petrochemické podniky. Usměrňovače AEG Power Solutions tvoří velmi významnou součást záložních systémů v obřích projektech rychle rostoucí Indie a Číny. Usměrňovače AEG Power Solutions zálohují kritické aplikace v mnoha zemích Evropy, v USA, Kanadě, Spojených arabských emirátech či Austrálii.